Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
„ASITO” selectează Companie de audit
Publicat la: 15.04.2013 16:18   

 

SOLICITARE DE OFERTE

(Servicii de Audit)

       Compania Internationala de Asigurari „ASITO” S.A. organizeaza in perioada 16 – 23 Aprilie 2013 selectarea unei Companii de audit.

I. Sfera auditului

AUDITUL urmeaza a fi tratat ca o manifestare de control al corectitudinii si analiza performantelor financiare pornind de la ceea ce reflecta conturile si sintezele contabile in contextul ACTIVITATII DE ASIGURARE A SOCIETATII. Auditul va fi efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.

 

La efectuarea auditului o atentie deosebita va fi acordata urmatoarelor aspecte:

a)    acuratetea declaratiilor financiare si corespunderea Standardelor Naţionale de Contabilitate/Standardelor Internationale de raportare  financiara (SIRF) si altor acte legale;

b)    continuitatea exploatarii si solvabilitatea entitatii;

c)    existenta unor fraude; respectarea de catre entitate a obligatiilor sale legale;

d)    utilizarea mijloacelor financiare conform Planului de afaceri  şi regulamentelor interne;                                                      

e)    evaluarea sistemelor de control intern al ASITO, inclusiv.

·        structura organizatorica;

·        politicile si regulamentele interne;

·        sistemele de informare a managementului;

 

In vederea atingerii obiectivelor mentionate mai sus, compania de audit va efectua urmatoarele activitati:

1     Auditul va fi efectuat in conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IFAC - Federatia Internationala a Contabililor, cu o atentie speciala pentru "Raportul auditorului independent asupra misiunilor de audit cu scop special", si prin urmare Codul de etica pentru profesioniştii contabili);

2     O atentie speciala va fi acordata rapoartelor financiare prezentate CNPF si anume daca rapoartele au fost intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare si principiile contabile stabilite pentru societatile de asigurare;

3     Perioada  care urmeaza sa fie auditata este 01.01.2013 – 31.12.2013;

4     Procesul de audit va avea in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

-  Daca fondurile si activele societatii au fost utilizate in conformitate cu genul de activitate prevazut de statut si bugetul societatii;

-  Daca bunurile, serviciile si lucrarile au fost achizitionate in conformitate regulamentele interne;                                                                  

-  Daca cheltuielile pentru o tranzactie sau o operatiune au fost corect inregistrata in sistemul contabil si in Raportul Financiar si daca acestea sunt insotite de documente justificative;

-   Daca cheltuielile efectuate au fost incluse in bugetul ASITO;

-  Daca cheltuielile efectuate sunt in conformitate cu bugetul aprobat. (respectarea bugetului si aprobarea modificarilor daca acestea au avut loc);

-  Daca toate documentele de suport sint prezente si pastrate conform actelor normative;

-  Daca toate rapoartele financiare prezentate Consiliului de administrare si Consiliului de supraveghere, corespund cheltuielilor efective, si daca corespund sistemului contabil al companiei;

-  Identificarea diferenţelor dintre politica de evidenţă contabilă existente şi cele prevăzute de IFRS. Ajustarea diferenţelor dintre SNC şi IFRS a soldurilor contabile.

5     Compania de audit va prezenta planul activitatilor necesare pentru a efectua auditul nu mai tirziu de doua saptamini de la data semnarii contractului de audit;

6     Planul activitatilor de audit si raportul auditului va fi prezentat catre Managementul companiei ;

7     Compania de audit este responsabila pentru confidentialitatea informatiilor si a documentelor la care a avut acces in timpul misiunii de audit.

 

II. Forma de prezentare a rezultatelor auditului

Data limita pentru prezentarea Raportului de audit si a Scrisorii pentru conducere - Management letter (pe suport de hârtie si versiunea electronica) catre ASITO este 20.02.2014.

 

Rapoartele de audit semnate de către părţi se vor prezenta câte unul Managementului companiei si Consiliului de supraveghere.

 

Rapoartele trebuie sa fie pregătite în limba româna şi în limba rusă.

 

Raportul de audit trebuie să includă următoarele informaţii:

-       Standardele de audit aplicate;

-       Perioada acoperită de audit;

-       Opinia auditorului independent.

 

Adiţional la Raportul de audit, compania de audit va prezenta Scrisoarea pentru conducere (Management letter), care va include:

 

-       Comentarii si recomandari asupra unor eventuale deficiente de control intern si alte aspecte pe care auditorul le va considera necesare de a fi aduse la cunostinta conducerii;

-       Identificarea deficientelor specifice si domenii care necesita imbunatatire in ceea ce priveste sistemele de control intern si va face recomandari cu privire la imbunatatirea acestora;

-       Raport cu privire la conformitatea tuturor obligatiunilor financiare;

-       Comunicarea tuturor problemelor sau incidentelor aparute pe parcursul implementarii activitatilor de audit care au avut sau putea avea un impact serios asupra activitatii companiei;

-       Atenţionarea Adunării acţionarilor, Consiliului de supraveghere, Managementului companiei, despre orice alte probleme care sunt considerate importante si relevante.

 

ASITO va acorda companiei de audit toate documentele necesare pentru a asigura claritatea scopului lucrului efectuat. Compania de audit va colabora cu directorul executiv, director adjunct finante, contabilul-sef si vice contabil sef al ASITO, si cu persoanele responsabile din cadrul companiei.

 

In scopul realizarii responsabilitatilor descrise, ASITO va contracta o companie de audit cu urmatoarele cerinte:

1.         Compania de audit trebuie sa aiba minim 5 ani de experienta in domeniul auditului;

2.         Compania de audit trebuie sa dispuna de experienta in domeniul auditului companiilor  de  asigurare;

3.         Compania de audit trebuie sa dispuna de experienta similara in domeniul auditului  societatilor financiare si bancare.

4.         Compania de audit si membrii echipei de audit trebuie sa aiba personal calificat in standarde internationale (se vor anexa certificate, diplome, CV-uri, etc.);

5.         Compania de audit ar trebui sa aiba cunostinte temeinice privind legislatia fiscala si contabila aplicabila in Republica Moldova, precum si de cele Internationale;

6.         Compania de audit va prezenta scrisori de recomandare.

 

Cum se aplica:

 

A.     Cerintele care trebuie sa fie indeplinite in momentul depunerii ofertei:

1.         Oferta tehnica si financiara vor fi prezentate in plic sigilag si marcate "DE DESCHIS DOAR IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE”;

2.         Oferta in original care va fi tiparita, semnata si stampilata va fi expediata in termen de pâna la 23 aprilie 2013, ora 16:30, la adresa Beneficiarului: MD-2005, Chisinau, str. B. Bodoni 57/1;

3.        Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Marin Plugaru, tel.: 022 85 45 33; Tudor Ursu tel.: 022  85 45 09 ;  e-mail: finante@asito.md;  www.asito.md

4.         Ofertele trebuie sa fie primite nu mai târziu de data si ora limita. Ofertele care sunt transmise cu intarziere sau sunt incomplete nu pot fi luate in considerare in procesul de evaluare;

5.         Nici o oferta nu poate fi modificata dupa termenul limita de receptionare a ofertelor;

6.         Oferta trebuie sa fie valabila timp de 30 de zile de la termenul limita de depunere;

7.         Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul (dar nu este obligat sa faca acest lucru) de a intra in discutii cu unul sau mai multi ofertanti, in scopul de a obtine clarificari sau detalii suplimentare, sa sugereze imbunatatiri in propunerea tehnica sau alte aspecte ale propunerii;

8.         Membrii Comisiei de evaluare nu are nici o obligatie de a dezvalui sau de a discuta cu orice ofertant, modul in care  propunerea a fost evaluata sau sa furnizeze orice alte informatii referitoare la procesul de selectie;

9.         Ofertantii ale caror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate in scris.

 

 

B.     Structura ofertei

 

 Oferta trebuie sa contina:

1.         Scrisoare de intentie(1-2 pagini);

2.         Propunerea tehnica (descrieti calificarile membrilor echipei de audit, experienta si performantele din trecut, planul de lucru si caledarul)

3.         Propunerea financiara (trebuie sa acopere toate serviciile descrise mai sus, si va contine toate taxele aferente)

 

 

 

            C. Criteriile de evaluare

1.         Calificarile generale (experienţa companiei, calificarea si competenta personalului pentru sarcina alocata, termenii)- 50 puncte;

2.         Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar  - 50 puncte;

3.         Punctajul maxim total - 100 puncte.

 

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj in functie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La  semnarea/negocierea contractului se va stabili si graficul platilor. 


Accesări: 2916

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1190
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1343
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1475
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 667
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 734
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1054
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 854
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 867
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 537
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 513
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 424
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 605
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 452
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 557
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 572
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1252
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 706
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 68   Total azi: 52   Online:
Total vizitatori unici: 360451