Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenţia acţionarilor CIA „ASITO” S.A.
Publicat la: 19.02.2014 10:18   

 

A V I Z

de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

CIA „ASITO” S.A.

 

Organul executiv al CIA „ASITO” S.A. în baza deciziei  Consiliului Societăţii din 14.02.2014 anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, pentru ziua de 15 martie 2014, ora 10.00, în incita clădirii CIA „ASITO” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1, etaj. III, sala 329 cu următoarea ordine de zi:

1.      Majorarea capitalului social a CIA „ASITO” S.A.  prin  efectuarea emisiunii suplimentare  închise de acţiuni.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor a fost  întocmită conform situaţiei din 19 februarie 2014.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor la adresa: mun. Chişinău, str. G. Mitropolit Bănulescu- Bodoni, 57/1, etaj. III, sala 329), începînd cu data de 04 martie 2014  (în zilele de lucru) între orele 10.00 - 12.00 şi 13.00 – 16.00

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acestora. Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară se va efectua între orele 0830-0945.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor CIA „ASITO”  S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

 

Consiliul de Administrație CIA «ASITO» S.A.

Relaţii la telefonul (022)-22-62-12 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

CIA ASITOS.A.

 

Исполнительный орган CIA ASITOS.A., в соответствии с решением совета общества от 14.02.2014, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров  которое состоится  15 марта 2014 года, в 1000, в здании CIA ASITOS.A. по адресу: ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, 57/1, 3-й этаж, 329 зал, мун. Кишинэу, со следующей повесткой дня:

1.      Увеличение уставного капитала CIA ASITOS.A. путем размещения акций закрытой дополнительной эмиссии.

Список акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 февраля 2014 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к внеочередному общему собранию акционеров по адресу: мун. Кишинэу ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, 57/1, 3-й этаж, 329 зал, (здание CIA ASITOS.A.) начиная с 04 марта 2014 года, в рабочие дни с 1000 до 1200 и с  1300 до 1600.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в очной форме. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет проводится с 0830 по 0945.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров CIA ASITOS.A. акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, который подтверждает его полномочия (доверенность или выписка из Государственного Реестра юридических лиц).

 

Исполнительный орган CIA ASITOS.A.

Телефон (022)-22-62-12 

 

 


Accesări: 3212

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 849
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1025
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1186
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 624
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 594
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 662
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 965
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 790
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 789
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 458
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 442
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 359
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 535
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 398
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 473
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 477
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 496
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 520
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1171
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 643
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 52   Total azi: 34   Online:
Total vizitatori unici: 360433