Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenţia Companiilor de evaluare a valorilor mobiliare
Publicat la: 26.11.2014 10:28   

 
SOLICITARE DE OFERTE
(servicii de estimare a valorilor mobiliare)
 
   CIA „ASITO” S.A.  organizează în perioada 03-10 decembrie 2014  selectarea unei Companii de estimare a valorilor mobiliare pentru evaluarea acţiunilor deţinute în alte societăţi de către CIA „ASITO” S.A.
 
Temei pentru efectuarea estimării – din iniţiativa clientului.
 
   Cerinţe faţă de conţinutul raportului şi a certificatului de estimare:
 
   Estimatorul trebuie să-şi onoreze obligaţiunile stipulate în contract cu bună credinţă. Rezultatul îndeplinirii corespunzătoare a lucrărilor de estimare se exprimă în determinarea valorii juste a valorilor mobiliare, întocmirea în formă scrisă a raportului de estimare, a certificatului de estimare şi transmiterea lor clientului.
 
Raportul va avea următorul conţinut şi următoarea structură:
-descrierea lucrării de estimare,
-descrierea emitentului estimat,
-analiza financiară a activităţii emitentului estimat,
-metodele de estimare utilizate,
-certificarea responsabilităţii estimatorului pentru conţinutul raportului de estimare şi clauza de confidenţialitate asupra raportului de estimare,
-lista documentelor utilizate de estimator,
-precum şi alte date necesare pentru interpretarea completă şi explicită a rezultatelor estimării,
-raportul de estimare poate să conţină şi altă informaţie, care după opinia estimatorului este relevantă şi influenţează valoarea obiectului estimat.
 
Data limită de prezentare a raportului de estimare şi a certificatului de estimare către “ASITO” S.A. este  31 ianuarie 2015.
 
În scopul realizării raportului menţionat, “ASITO” S.A. va contracta o companie de estimare cu următoarele cerinţe:
Compania de estimare a valorilor mobiliare trebuie să fie înregistrată la CNPF în Registrul persoanelor autorizate în domeniul evaluării acţiunilor.
 
    Cum se aplică:
A. Cerinţele care trebuie să fie îndeplinite în momentul depunerii ofertei:
1. Ofertele tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate “DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI  DE EVALUARE”;
2. Oferta în original, care va fi tipărită, semnată şi ştampilată va fi expediată în termen de pînă la 10 decembrie 2014, ora  16:30,  la adresa Beneficiarului MD – 2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 57/1.
3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Doina Braşoveanu, tel.: 022 85 45 17; e-mail bdoina@asito.md, www.asito.md ;
4. Ofertele trebiue să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sînt transmise cu întârziere sau sînt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;
5. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;
6. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;
7. Membrii comisiei de evaluare î-şi rezervă drepul (dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru) de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;
8. Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant modul în care propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;
9. Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate  în scris.
 
B. Structura ofertei
Oferta trebuie să conţină:
1. Scrisoare de intenţii;
2. Propunerea tehnică (descrieţi calificările echipei / evaluatorului, experienţa şi performanţele din trecut, planul de lucru şi calenadrul);
3. Propunerea financiară (trebuie să acopere toate serviciile descrise mai sus şi va conţine toate taxele aferente).
 
C. Criterii de evaluare
1. Calificările generale (experienţa, calificarea şi competenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
3. Punctajul maximal total – 100 puncte.
 
   Solicitantul, care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La semnarea / negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

Accesări: 1972

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 844
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1021
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1181
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 623
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 592
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 661
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 964
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 790
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 789
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 457
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 440
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 359
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 398
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 473
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 477
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 496
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 520
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1171
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 643
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 76   Total azi: 25   Online:
Total vizitatori unici: 360424