Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
SOLICITARE DE OFERTE (Servicii de Audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori)
Publicat la: 19.05.2015 13:48   

SOLICITARE DE OFERTE

(Servicii de Audit)

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 15 – 22 Mai 2015 concursul pentru selectarea unei Companii de audit pentru  exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori. 

În acest scop, CIA ASITO  SA va contracta o companie de audit care va respecta următoarele condiţii:

1.      Experienţă minim de 5 ani in domeniul auditului;

2.      Experienţă în domeniul auditului  companiilor  de  asigurare;

3.      Experienţă in exercitarea controlului activităţii financiar-administrative a Companiei şi să cunoască atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile Comisiei de Cenzori;

4.      Experienţă similara în domeniul auditului societăţilor financiare şi bancare.     

5.      Membrii echipei de audit urmează să deţină certificate conform standardelor internaţionale (se vor anexa certificate, diplome, CV-uri, etc.);

6.      Auditorii urmează să deţină cunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova, precum şi regulile internaţionale de efectuare a auditulului;

7.      Urmează să fie prezentate cel puţin trei scrisori de recomandare.

Cum se aplica:

A. Cerinţele care trebuie sa fie respectate în momentul depunerii ofertei:

1.      Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate "DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;

2.      Oferta în original care va fi tipărită, semnată şi stampilată va fi expediată în termen de pînă la data de 22 mai 2015, ora 16:30, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, str. B. Bodoni 57/1;

3.      Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Antoci Victoria, tel.: 022 85 45 43; Pepelea Elena tel.: 022  85 45 43 ;  e-mail: epepelea@asito.md;  http://www.asito.md

4.      Ofertele trebuie să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sunt transmise cu întîrziere sau sunt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;

5.      Nici o oferta nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;

6.      Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;

7.      Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul (dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru) de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;

8.      Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant, modul în care  propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;

9.      Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate în scris.

B. Structura ofertei

Oferta trebuie să conţină:

1.      Scrisoare de intenţie;

2.      Propunerea tehnică ;

3.      Propunerea financiară.

C. Criteriile de evaluare

1.      Calificările generale (experienţa companiei, calificarea şi competenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii)- 50 puncte;

2.      Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar  - 50 puncte;

3.      Punctajul maxim total - 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La  semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor. 

 

Consiliul de administrare al CIA ASITO SA

 


Accesări: 1791

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 844
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1021
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1181
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 623
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 592
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 661
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 964
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 790
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 789
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 457
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 440
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 359
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 398
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 473
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 477
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 496
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 520
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1171
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 643
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 76   Total azi: 27   Online:
Total vizitatori unici: 360426