Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Solicitarea ofertei de selectarea a Companiei de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori (prelungita).
Publicat la: 06.11.2017 14:53   

SOLICITARE DE OFERTE

(Servicii de Audit)

 

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. prelungește perioada concursului pentru selectarea unei Companii de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori până la data de 10 noiembrie. 2017.

 

În acest scop, CIA ASITO SA va contracta o companie de audit care va respecta următoarele condiţii:

1. Experienţă minim de 5 ani in domeniul auditului;

2. Experienţă în domeniul auditului companiilor de asigurare;

3. Experienţă în exercitarea controlului activităţii financiar-administrative a Companiei şi să cunoască atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile Comisiei de Cenzori;

4. Experienţă similara în domeniul auditului societăţilor financiare şi bancare.

5. Membrii echipei de audit urmează să deţină certificate conform standardelor internaţionale (se vor anexa certificate, diplome, CV-uri, etc.);

6. Auditorii urmează să deţinăcunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova, precum şi regulile internaţionale de efectuare a auditulului;

7. Urmează să fie prezentate cel puţin trei scrisori de recomandare.

 

Cum se aplica:

A.Cerinţele care trebuie sa fie respectate în momentul depunerii ofertei:

1. Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate "DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;

2. Oferta în original care va fi tipărită, semnată şi stampilată va fi expediată în termen de pînă la data de 10 noiembrie. 2017, ora 16:30, la adresa Beneficiarului:MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108;

3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Antoci Victoria, tel.:022 78 47 48;  e-mail:vantoci@asito.md; asito@asito.md

4. Ofertele trebuie să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sunt transmise cu întârziere sau sunt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;

5. Nici o oferta nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;

6. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;

7. Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul(dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru)de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;

8. Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant, modul în care propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;

9.Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate în scris.

B.Structura ofertei

Oferta trebuie să conţină:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Propunerea tehnică ;

3. Propunerea financiară.

C.Criteriile de evaluare

1. Calificările generale (experienţa companiei, calificarea şi competenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii)- 50 puncte;

2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar - 50 puncte;

3. Punctajul maxim total - 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

 

Administrator Special al CIA ASITO SA

 


Accesări: 231

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.01.2018 15:20   
Accesări: 210
Citeşte mai mult...
Publicat la: 16.01.2018 15:56   
Accesări: 300
Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.12.2017 12:50   
Accesări: 352
Citeşte mai mult...
Publicat la: 17.11.2017 14:32   
Accesări: 281
Expunerea la vînzare repetata a pachetului de acţiuni a Companiei Citeşte mai mult...
Publicat la: 06.11.2017 14:47   
Accesări: 220
Citeşte mai mult...
Publicat la: 25.10.2017 13:22   
Accesări: 296
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2017 14:45   
Accesări: 172
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2017 14:42   
Accesări: 208
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.09.2017 14:05   
Accesări: 392
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.07.2017 14:22   
Accesări: 566
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.11.2016 14:50   
Accesări: 1252
Va informam, ca incepind cu data de 01.11.2016 au fost efectuate modificarile in Registrul de Stat al persoanelor juridice prin care a fost schimbata adresa juridica a Companiei in - MD 2005, str. Alexandru cel Bun, 108, mun. Chisinau, Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.09.2016 13:32   
Accesări: 1453
Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.09.2016 13:25   
Accesări: 1136
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.08.2016 13:34   
Accesări: 1054
Citeşte mai mult...
Publicat la: 01.06.2016 12:01   
Accesări: 1379
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.05.2015 13:48   
Accesări: 1330
Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 15 – 22 Mai 2015 concursul pentru selectarea unei Companii de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori. Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.05.2015 13:23   
Accesări: 1220
Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 15 – 22 Mai 2015 selectarea unei Companii de audit. Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.12.2014 17:34   
Accesări: 1725
Citeşte mai mult...
Publicat la: 26.11.2014 10:28   
Accesări: 1573
Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.09.2014 12:00   
Accesări: 1853
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 63

MD 2005, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Alexandru cel Bun, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-11-79
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 123   Total azi: 51   Online:
Total vizitatori unici: 360450