Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Solicitarea ofertei de selectarea a Companiei de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori (prelungita).
Publicat la: 06.11.2017 14:53   

SOLICITARE DE OFERTE

(Servicii de Audit)

 

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. prelungește perioada concursului pentru selectarea unei Companii de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori până la data de 10 noiembrie. 2017.

 

În acest scop, CIA ASITO SA va contracta o companie de audit care va respecta următoarele condiţii:

1. Experienţă minim de 5 ani in domeniul auditului;

2. Experienţă în domeniul auditului companiilor de asigurare;

3. Experienţă în exercitarea controlului activităţii financiar-administrative a Companiei şi să cunoască atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile Comisiei de Cenzori;

4. Experienţă similara în domeniul auditului societăţilor financiare şi bancare.

5. Membrii echipei de audit urmează să deţină certificate conform standardelor internaţionale (se vor anexa certificate, diplome, CV-uri, etc.);

6. Auditorii urmează să deţinăcunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova, precum şi regulile internaţionale de efectuare a auditulului;

7. Urmează să fie prezentate cel puţin trei scrisori de recomandare.

 

Cum se aplica:

A.Cerinţele care trebuie sa fie respectate în momentul depunerii ofertei:

1. Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate "DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;

2. Oferta în original care va fi tipărită, semnată şi stampilată va fi expediată în termen de pînă la data de 10 noiembrie. 2017, ora 16:30, la adresa Beneficiarului:MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108;

3. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Antoci Victoria, tel.:022 78 47 48;  e-mail:vantoci@asito.md; asito@asito.md

4. Ofertele trebuie să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sunt transmise cu întârziere sau sunt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;

5. Nici o oferta nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;

6. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;

7. Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul(dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru)de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;

8. Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant, modul în care propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;

9.Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate în scris.

B.Structura ofertei

Oferta trebuie să conţină:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Propunerea tehnică ;

3. Propunerea financiară.

C.Criteriile de evaluare

1. Calificările generale (experienţa companiei, calificarea şi competenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii)- 50 puncte;

2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar - 50 puncte;

3. Punctajul maxim total - 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

 

Administrator Special al CIA ASITO SA

 


Accesări: 677

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 849
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1025
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1186
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 624
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 594
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 662
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 965
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 790
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 789
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 458
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 442
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 359
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 535
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 398
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 473
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 477
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 496
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 520
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1171
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 643
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 52   Total azi: 34   Online:
Total vizitatori unici: 360433