Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Convocarea repetată a Adunării Generale a Acţionarilor
Publicat la: 05.12.2017 12:50   

 

În atenţia acţionarilor CIA „ASITO” S.A.

 

Adunarea generală anuală a acţionarilor CIA „ASITO” SA convocată pentru data de 30 noiembrie 2017 orele 1000 pe adresa mun. Chişinău, str. Grenoble 110 (hotelul Vila Verde), nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar stabilit de legislaţia în vigoare.

Prin urmare în temeiul Deciziei administratorului special al CIA „ASITO” SA (mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 108) nr. 018-AB din 01 decembrie 2017 se anunţă convocarea repetată a adunării generale anuale a societăţii cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la data de 09.01.2018, ora 1100 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 110 (hotelul Vila Verde).

 

Ordinea de zi:

1.      Examinarea dării de seamă financiare anuale a CIA „ASITO” S.A.

2.      Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori.

3.      Examinarea avizul organizaţiei de audit referitor la raportul financiar al societăţii pentru anul 2016.

4.      Aprobarea repartizării profitului anual pentru an. 2017 la investirea în vederea dezvoltării societăţii.

5.      Aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societăţii.

6.      Alegerea Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii acestora.

7.      Alegerea Comisiei de Cenzori şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

8.      Confirmarea auditorului extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acestuia.

9.      Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui Adunării şi a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acţionarilor.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală este perfectată de Societatea de Registru „Registru-Garant”SA la data de 25 octombrie 2017.

Înregistrarea participanţilor la adunare între orele 1000 – 1050. Începerea adunării la orele 1100.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor convocate repetat va avea loc începând cu data de 26 decembrie 2017, în zilele lucrătoare (luni - vineri), între orele 1000 – 1600 la adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108.

Persoana responsabilă de prezentarea acţionarilor a materialelor referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilorconvocate repetat de la data de09 ianuarie 2018 – Natalia Pleşca.

Pentru a participa la adunare e necesar prezentarea documentului de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Accesări: 918

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 118
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 416
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 575
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 481
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 419
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 513
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 827
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 656
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 635
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 347
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 329
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 257
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 392
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 299
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 373
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 357
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 366
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 401
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 947
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 508
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 79   Total azi: 21   Online:
Total vizitatori unici: 360420