Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenția acționarilor CIA „ASITO” S.A.(informație referitor la adunarea generală a acționarilor pentru 22.06.18)
Publicat la: 14.05.2018 16:38   

 

Avizul privind convocarea Adunării generale a acționarilor din 22.06.2018

 

În atenția acționarilor CIA „ASITO” S.A.

 

În baza Procesului verbal nr. 4 a ședinței Consiliului Societății CIA „ASITO” SA din 11.05.2018 se anunță convocarea Adunării generale anuale a acționarilor societății CIA „ASITO” SA cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de 22.06.2018, ora 1000 pe adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 110 (hotelul Vila Verde).

 

Ordinea de zi:

 

  1. Examinarea dării de seamă financiare anuale a CIA „ASITO” SA pentru anul 2017.
  2. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori.
  3. Examinarea avizul organizației de audit referitor la raportul financiar al societății pentru anul 2017.
  4. Aprobarea statului societății în noua redacție.
  5. Aprobarea repartizării profitului anual și aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru anul 2018.
  6. Aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății.
  7. Alegerea Consiliului Societății şi stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
  8. Confirmarea auditorului extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia.
  9. Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății.
  10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

 

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală va fi perfectată de Societatea de Registru „Registru-Garant” SA la data de 14 mai 2018. Înregistrarea participanților la adunare va fi efectuată între orele 900 - 950. Începerea adunării la orele 1000.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor CIA „ASITO” SA va avea loc începând cu data de 11 iunie 2018, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acționari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor din 22.06.2018 – Natalia Pleșca.

Cererile cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului Societății vor fi înaintate în conformitate cu prevederile art. 52, alin. 2, lit. (b), art. 52, alin. (4) și 52, alin. (8) a Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997, nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor CIA „ASITO” SA, data limită fiind 02.06.2018.

 

Pentru a participa la adunare e necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanții acționarilor actul de identitate și actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislația în vigoare.


Accesări: 351

Altele din Noutăţi
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 183
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 539
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 449
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 480
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 232
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 220
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 144
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 239
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 186
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 258
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 233
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 260
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 294
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 754
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 395
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 349
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.05.2018 14:05   
Accesări: 401
Citeşte mai mult...
Publicat la: 15.05.2018 08:14   
Accesări: 377
Citeşte mai mult...
Publicat la: 13.04.2018 13:29   
Accesări: 503
Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.01.2018 15:20   
Accesări: 663
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 83

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 83   Total azi: 68   Online:
Total vizitatori unici: 360467