Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenţia acţionarilor CIA „ASITO” S.A.
Publicat la: 23.06.2018 09:10   

Avizul privind convocarea Adunării generale anuale ordinare repetate a acţionarilor CIA „ASITO” SA din 30.07.2018

 

 

Adunarea generală anuală a acţionarilor CIA „ASITO” SA convocată pentru data de 22 iunie 2018 orele 1000 pe adresa mun. Chişinău, str. Grenoble 110 (hotelul Vila Verde), nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar stabilit de legislaţia în vigoare.

În baza Procesului verbal nr. 10 a şedinţei Consiliului Societăţii CIA „ASITO” SA din 22.06.2018 se anunţă convocarea Adunării generale anuale ordinare repetate a acţionarilor CIA „ASITO” SA cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la data de 30.07.2018, ora 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 110 (hotelul Vila Verde).

 

Ordinea de zi:

 

1.      Examinarea dării de seamă financiare anuale a CIA „ASITO” SA pentru anul 2017.

2.      Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori.

3.      Examinarea avizului organizaţiei de audit referitor la raportul financiar al societăţii pentru anul 2017.

4.      Aprobarea Statutului Societăţii în noua redacţie.

5.      Aprobarea repartizării profitului anual şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru anul 2018.

6.      Aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societăţii.

7.      Alegerea Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii acestora.

8.      Confirmarea auditorului extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acestuia.

9.      Aprobarea Regulamentului Consiliului Societăţii.

10.  Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui Adunării şi a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acţionarilor.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală va fi perfectată de Societatea de Registru „Registru-Garant” SA la situaţia din 14 mai 2018 cu respectarea prevederilor art. 58, alin. (5), art. 57, alin. (6) şi (7) al Legii privind societăţile pe acţiuni. Înregistrarea participanţilor la adunare va fi efectuată între orele 900 - 955. Începerea adunării la ora 1000.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale repetate a acţionarilor CIA „ASITO” SA va avea loc începând cu data de 17 iulie 2018, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acţionari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor repetate din 30.07.2018 – Natalia Pleşca.

Cererile cu privire la propunerea candidaţilor pentru funcţia de membri ai Consiliului Societăţii vor fi înaintate în conformitate cu prevederile art. 52 şi art. 66, alin. (13) a Legii privind societăţile pe acţiuni, data limită 09.07.2018.

 

Pentru a participa la adunare e necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Accesări: 495

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 304
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 580
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 744
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 507
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 462
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 545
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 854
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 682
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 669
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 373
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 354
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 280
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 424
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 318
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 393
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 378
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 392
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 423
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1004
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 533
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 104   Total azi: 38   Online:
Total vizitatori unici: 360437