Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR CIA „ASITO” S.A. COMUNICAT INFORMATIV
Publicat la: 31.07.2018 09:50   

Privind Hotărârile Adunării generale anuale repetate a acţionarilor CIA „ASITO” SA care a avut loc cu prezenţa acţionarilor la 30.07.2018, ora 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 110, Hotelul „Vila Verde”, cvorum 31,5%.

 

PRIN VOTUL MAJORITAR AU FOST LUATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI PE MARGINEA CHESTIUNILOR DE PE ORDIENA DE ZI

 

1.      S-a aprobat darea de seamă financiară anuală pentru anul 2017 a CIA „ASITO” SA. A fost aprobată propunerea unui acţionar de a înainta o cerere către CNPF din partea Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la permiterea activităţii de vânzare.

2.      S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori.

3.      S-a luat act de avizul organizaţiei de audit referitor la raportul financiar al societăţii pentru anul 2017.

4.      S-a aprobat Statutul Societăţii în redacţie noua, inclusiv s-a modificat sediul Societăţii pe adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 108, MD 2032, s-a modificat denumirea Societăţii în COMPANIA INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI „ASITO DIRECT” SOCIETATE PE ACŢIUNI.

5.      S-a aprobat normativele de repartizare a profitului înregistrat de CIA „ASITO” SA în anul 2018. S-a hotărât ca profitul obţinut de CIA „ASITO” SA în anul 2018 să fie investit în dezvoltarea societăţii – 100%.

6.      S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societăţii în următoarea componenţă:

·         Şlopac Eugeniu

·         Popuşoi Ivan

·         Ceban Mihail

·         Sîrbu Cornelia

·         Chetraru Sergiu

7.      S-a ales în componenţa Consiliului Societăţii următorii membri:

·         Ceban Mihail

·         Ceban Alexandru

·         Sîrbu Cornelia

·         Erhan Vladimir

·         Popuşoi Ivan

8.      S-a confirmat SRL „DD Consulting” în calitate de auditor extern şi s-a stabilit cuantumul retribuţiilor serviciilor acestuia.

9.      S-a aprobat Regulamentul Consiliului Societăţii.

10.  Autentificarea semnăturilor Preşedintelui Adunării şi a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale anuale ordinare repetată a acţionarilor CIA „ASITO” SA se va efectua de către Comisia de cenzori.


Accesări: 1471

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1559
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1686
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1851
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 859
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 850
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 925
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1193
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 1001
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 1001
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 684
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 672
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 558
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 787
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 581
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 654
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 672
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 722
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 840
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 771
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 150   Total azi: 114   Online:
Total vizitatori unici: 360513