Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Publicat la: 08.11.2018 14:59   

Avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 23.11.2018

 

În atenţia acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” S.A.

 

În baza Procesului verbal nr. 1/9 a şedinţei Consiliului Societăţii CIA „ASITO DIRECT” SA din 06.11.2018 se anunţă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la data de 23.11.2018, ora 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 108.

 

Ordinea de zi:

 

1.         Aprobarea direcţiilor de activitate a CIA „ASITO DIRECT” SA şi aprobarea Statutului Societăţii în redacţie nouă.

2.         Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui Adunării şi a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară va fi perfectată de Societatea de Registru „Registru-Garant” SA la data de 06.11.2018. Înregistrarea participanţilor la adunare va fi efectuată între orele 900 - 950. Începerea adunării la orele 1000.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA va avea loc începând cu data de 12.11.2018, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acţionari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 23.11.2018 – Angela Salagor.

Pentru a participa la adunare e necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 


Accesări: 29

Altele din Noutăţi
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 18
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 98
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 74
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 119
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 158
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 463
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 258
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 221
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.05.2018 14:05   
Accesări: 269
Citeşte mai mult...
Publicat la: 15.05.2018 08:14   
Accesări: 246
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.05.2018 16:38   
Accesări: 239
Citeşte mai mult...
Publicat la: 13.04.2018 13:29   
Accesări: 375
Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.01.2018 15:20   
Accesări: 527
Citeşte mai mult...
Publicat la: 16.01.2018 15:56   
Accesări: 656
Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.12.2017 12:50   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 17.11.2017 14:32   
Accesări: 509
Expunerea la vînzare repetata a pachetului de acţiuni a Companiei Citeşte mai mult...
Publicat la: 06.11.2017 14:53   
Accesări: 447
Citeşte mai mult...
Publicat la: 06.11.2017 14:47   
Accesări: 440
Citeşte mai mult...
Publicat la: 25.10.2017 13:22   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2017 14:45   
Accesări: 418
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 76

MD 2005, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Alexandru cel Bun, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-11-79
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 10851   Total azi: 28   Online:
Total vizitatori unici: 360427