Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare repetate a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA
Publicat la: 27.11.2018 16:25   

Avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare repetate a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA din 17.12.2018

 

În atenţia acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” S.A.

 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA convocată pentru data de 23 noiembrie 2018, orele 1000 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista 108 nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar stabilit de legislaţia în vigoare şi Statutul Societăţii.

În temeiul Procesului verbal nr. 1/10 a şedinţei Consiliului Societăţii CIA „ASITO DIRECT” SA din 26.11.2018 se anunţă convocarea Adunării generale extraordinare repetate a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la data de 17.12.2018, ora 1015 pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 21A.

 

Ordinea de zi:

 

1.         Aprobarea direcţiilor de activitate a CIA „ASITO DIRECT” SA şi aprobarea Statutului Societăţii în redacţie nouă.

2.         Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui Adunării şi a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară va fi perfectată de Societatea de Registru „Registru-Garant” SA la situaţia din 06.11.2018. Înregistrarea participanţilor la adunare va fi efectuată între orele 930 – 1010. Începerea adunării la orele 1015.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor CIA „ASITO DIRECT” SA va avea loc începând cu data de 04.12.2018, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acţionari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare repetate a acţionarilor din 17.12.2018 – Angela Salagor.

Pentru a participa la adunare e necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Accesări: 239

Altele din Noutăţi
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 295
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 471
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 446
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 394
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 489
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 800
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 636
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 609
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 327
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 311
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 368
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 278
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 356
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 335
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 345
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 381
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 913
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 488
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 452
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.05.2018 14:05   
Accesări: 506
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 87

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 60   Total azi: 64   Online:
Total vizitatori unici: 360463