Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenția acționarilor
Publicat la: 30.05.2019 13:32   

 ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR SA „ASITO DIRECT”

În baza Procesului Verbal nr. 2/3 a şedinţei Consiliului Societății SA „ASITO DIRECT” din 27.05.2019 se anunţă convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor pentru data de 01 iulie 2019, ora 900, pe dresa mun. Chișinău, str. Burebista 108. Ora înregistrării participanților la adunare 0830 – 0850. Forma ținerii adunării – cu prezența acționarilor. Lista acționarilor să fie întocmită la situația din 28.05.2019.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Examinarea și aprobarea situației financiare a SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2018.
  2. Examinarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.
  3. Examinarea avizului organizației de audit referitor la situația financiară a SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2018.
  4. Examinarea și aprobarea raportului Consiliului Societății pentru anul 2018.
  5. Alegerea organizației de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia.
  6. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru un termen de 2 ani și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia.
  7. Aprobarea repartizării profitului anual și aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru anul 2019.

 

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor va avea loc începând cu data de 18 iunie 2019, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acţionari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor din 01 iulie 2019 – Ana Cazacu.

Cererile cu privire la propunerea candidaţilor pentru funcţia de membri ai Comisiei de Cenzori vor fi înaintate în conformitate cu prevederile art. 52, alin. 2.lit. (b), art.52, alin. (4) şi 52, alin. (8) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, nu mai târziu de 20 de zile până la data ţinerii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor SA „ASITO DIRECT”.

Pentru a participa la adunare este necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Accesări: 688

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1161
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1315
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1447
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 660
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 723
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1043
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 845
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 860
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 503
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 419
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 597
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 447
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 524
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 530
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 551
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 569
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1242
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 700
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 622
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 71   Total azi: 28   Online:
Total vizitatori unici: 360427