Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR SA „ASITO DIRECT”
Publicat la: 09.07.2019 14:35   

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR SA „ASITO DIRECT”

Adunarea generală ordinară a acţionarilor SA „ASITO DIRECT” convocată pentru data de 01 iulie 2019, orele 900 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista 108 nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar stabilit de legislaţia în vigoare și Statutul Societății.

În temeiul deciziei Consiliului Societății SA „ASITO DIRECT” din 08.07.2019 se anunţă convocarea Adunării generale ordinare anuale repetate a acţionarilor pentru data de 16 august 2019, ora 900, pe dresa mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 11/6, bir. 200. Ora înregistrării participanților la adunare 0830 – 0850. Forma ținerii adunării – cu prezența acționarilor. Lista acționarilor să fie întocmită la situația din 28.05.2019 cu modificările corespunzătoare.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Examinarea și aprobarea situației financiare a SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2018.
  2. Examinarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.
  3. Examinarea avizului organizației de audit referitor la situația financiară a SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2018.
  4. Examinarea și aprobarea raportului Consiliului Societății pentru anul 2018.
  5. Alegerea organizației de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia.
  6. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru un termen de 2 ani și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia.
  7. Aprobarea repartizării profitului anual și aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru anul 2019.

 

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale repetate a acţionarilor va avea loc începând cu data de 05 august 2019, în zilele lucrătoare (luni-vineri) între orele 1000 – 1600 pe adresa mun. Chişinău, str. Burebista nr. 108. Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acţionari referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale repetate a acţionarilor din 16 august 2019 – Ana Cazacu.

Pentru a participa la adunare este necesar prezentarea documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

 


Accesări: 1678

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1550
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1835
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 853
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 839
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 912
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1187
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 994
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 994
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 670
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 668
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 552
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 777
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 575
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 645
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 667
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 707
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 691
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1467
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 834
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.06.2018 09:10   
Accesări: 764
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 198   Total azi: 31   Online:
Total vizitatori unici: 360430