Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Rapoarte anuale
Raport Anual 2011

În anul 2011, când domeniul asigurărilor, dar şi întreaga economie a Republicii Moldova, s-a aflat sub impactul recesiunii, Compania „ASITO” a înregistrat venituri din activitatea de asigurare în volum de 204.5 mil. lei, în creştere cu 1.2 mil. lei faţă de anul 2010.

Activele Companiei „ASITO”, atestate  la data de 31.12.2011, constituie în sumă 398.2 mil. lei faţă de 390.1 mil. lei în anul 2010, concomitent activele pe termen lung - 326.1 mil. lei. În perioada de referinţă capitalul propriu al Companiei a atins cifra de 240.8 mil. lei sau 109 % faţă de anul 2010. Profitul net a înregistrat un nivel de 5.2 mil. lei.

Rezervele de asigurare în 2011 s-au majorat cu 111%, constituind la 31.12.2011 - 142.5 mil. lei, faţă de 129.0 mil. lei la finele anului 2010.

Compania „ASITO” şi pe durata anului 2011 şi-a păstrat reperele şi priorităţile stabilite, şi anume, respectarea necondiţionată a intereselor clienţilor, perfecţionarea, în acest scop, a procesului de deservire post-vânzare a contractelor de asigurare şi de regularizare a daunelor. Astfel, în anul gestionar Compania a achitat despăgubiri de asigurare în volum total de 86.0 mil. lei, şi anume: la Asigurarea ”CASCO” au fost plătite daune în sumă de 14.3 mil. lei, faţă de 12,5 mil. lei în 2010, Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – 26.7 mil. lei, faţă de 21,1 mil. lei în 2010,  Asigurarea ”Carte Verde” – 27.6 mil. lei, faţă de 12,8 mil. lei în 2010  (cea mai mare creştere a plăţilor - de 2.2 ori faţă de 2010),  Asigurarea de accidente şi sănătate – 6.6 mil. lei (5,7 mil. lei în 2010), etc.

În pofida oricăror dificultăţi, Compania „ASITO” îşi onorează pe deplin obligaţiunile asumate faţă de clienţii şi partenerii de afaceri, iar Managementul „ASITO” depune eforturi consacrate pentru a menţine şi a consolida stabilitatea şi solvabilitatea Companiei (care la data de 31.12.2011 înregistra nivelul de 780 %, minimul necesar fiind de 100 %), urmărind prin aceasta să asigure bunăstarea şi siguranţa clienţilor, angajaţilor şi acţionarilor ei, dar şi dezvoltarea continuă a asigurărilor ca ramură importantă a economiei naţionale.

REZULTATE FINANCIARE

                                La 31 Decembrie

 

2010

2011

Prima netă câştigată

mii lei

Prima subscrisă

191 097

156 463

Prima cedată în reasigurare

(11 803)

(8 825)

Prima netă subscrisă

179 294

174 365

Defalcări/eliberări în rezerva primei necâştigate (brută)

(4 400)

3 097

Defalcări/eliberări în rezerva primei necâştigate (cedată)

(338)

(1 592)

Prima netă câştigată

143 193

127 697

Alte venituri tehnice

712

617

Plăţi şi despăgubiri nete

mii lei

Brute

(66 133)

(85 995)

Partea reasiguratorului

 

 

Despăgubiri nete

(66 133)

(85 995)

Defalcări / eliberări în rezervele de daune

mii lei

Brute

523

(17 554)

Cedate

13

328

Defalcări / eliberări nete în rezervele de daune

536

(17 225)

Defalcări / eliberări în rezervele matematice

mii lei

Brute

7 100

18 872

Cedate

89

 

Defalcări / eliberări nete în rezervele matematice

7 189

18 872

Plăţi şi despăgubiri nete

(58 408)

(57 539)

Cheltuieli de management, incl.comisioane

(76 174)

(67 861)

Rezultatul net din asigurări

9 322

2 298

  

REZULTATE FINANCIARE

Cont nontehnic

mii lei

Rata operaţională combinată netă (NCOR)

93.5%

98.2%

Venitul net din investiţii

16 572

11 148

Alte cheltuieli

 

 

Profit până la impozitare

25 876

13 445

Impozit

 mii lei

Profit după impozitare

25 876

13 428

ROE

11.5%

10.5%

Sovabilitatea

126%

1803%

 

 

BILANŢUL CONTABIL 2011/2010

BILANŢ

                                                                                                                                                                     La 31 Decembrie

                                                                                                                                                                                            mii lei

 

2010

2011

ACTIVE

Mijloace fixe

232 731

249 338

Investiţii în părţi legate

68 790

72 207

Active materiale în curs de execuţie

0

114

Active nemateriale

1 491

1 657

Depozite

37 870

38 460

Rezerva de viaţă mixtă ($)

0

 

Creanţe privind primele subscrise

19 195

10 079

Creanţe privind pretenţiile de regres

2 246

11 676

Avansuri acordate

1 484

1 384

Cheltuieli anticipate şi alte active

22 355

29 411

Mijloace băneşti

6 876

3 510

Total active

393 037

417 836

Capital propriu

Capital statutar şi suplimentar

67 034

66 944

Rezerve

2 235

69 501

Rezerve din reevaluarea activelor pe termen lung

84 579

89 127

Profit nerepartizat / (pierdere neacoperită) pentru anii precedenţi

46 183

 

Profit nerepartizat / (pierdere neacoperită)

25 876

13 428

Total capital propriu

225 907

239 001

Datorii

Rezerva de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor

50 964

48 755

Alte datorii pe termen scurt

11 537

7 876

Rezerva primei necâştigate

63 282

62 882

Credite bancare pe termen scurt

21 650

21 650

Facturi comerciale

332

1 087

Datorii privind riscurile transmise în reasigurare

3 545

1 675

Rezerve de daune

14 845

34 447

Avansuri primite

975

464

Datorii privind decontările cu bugetul

 

 

Total capital propriu şi datorii

393 037

417 836

 

 Altele din Rapoarte anuale

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 150   Total azi: 115   Online:
Total vizitatori unici: 360514