Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Asigurarea de accidente a membrilor familiei

 

Pericolul vătămării corporale, traumatismelor sau decesului accidental a celor apropiaţi determină  necesitatea vitală a unei Poliţe de asigurare de accidente. Chiar dacă utilitatea investiţiei financiare în astfel de asigurare se manifestă doar în cazul unei nenorociri, despăgubirile ridicate rămân a fi un suport considerabil în procesul recuperării stării sănătăţii după accident.

Asigurarea de accidente destinată protecţiei de accidente a persoanelor fizice cuprinde asigurarea de riscul de deces, invaliditate permanenta, vătămări si alte leziuni corporale cauzate de accidentul suportat.

Drept avantaj de care poate beneficia persoana de asigurat este posibilitatea de a solicita suplimentar la protecţia de asigurare de accidente si asigurarea de cheltuieli de tratament a consecinţelor accidentului  în condiţii de ambulatoriu sau spitaliceşti şi asigurarea de  pierderi financiare aferente repatrierii în cazul decesului ca rezultat al accidentului a   persoanei asigurate peste hotarele ţării.

Extinderea teritoriala

Protecţia prin asigurare in cazul accidentelor suportate de Asigurat este valabilă atât pe teritoriul Republicii Moldova cat si in afara lui.

Accident - evenimentul subit (întâmplător) generat de un factor mecanic sau chimic, provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, invaliditatea permanentă  sau decesul acestuia.

In caz de deces al asiguratului, suma asigurata este plătită beneficiarului.

Subiecţi ai asigurării pot deveni cetăţeni ai R.M., cetăţeni ai altor state si persoane fără cetăţenie in vârstă de la 1 an până la 70 ani împliniţi la ziua încheierii contractului.

Costul poliţei de asigurare se stabileşte in dependenta de riscul asigurat şi mărimea sumei asigurate.

O poliţa de asigurare facultativă de accidente pentru o persoană cu suma protecţiei de asigurare în valoare de 10000,00 lei costa 80 lei.

Asigurarea facultativă de accidente pentru întreaga familie formată din cel puţin două persoane: părinţi şi copii necăsătoriţi are ca avantaj micşorarea costului asigurării în dependenţă numărul membrilor familiei asigurate.

Toate clauzele asigurării de accidente individuale sunt valabile şi pentru asigurarea de accidente a familiei. 

 

Ultima redactare: ..05.06.2012 16:51   
Accesări: 7588

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 150   Total azi: 114   Online:
Total vizitatori unici: 360513