Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor fată de călători


Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori este aprobata prin Legea RM "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori" nr.1553 din 25 februarie 1998.

Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor se aplica la transportarea organizata a calatorilor cu transportul aerian, auto, feroviar si fluvial si nu se extinde asupra transportatorilor care efectueaza transportarea calatorilor:

 1). cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele si transportul electric;
 2). cu transportul auto suburban, cu bacul, precum si cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbari si excursii.

Transportatorii sint obligati sa incheie anual cu asiguratorii contracte de asigurare obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori. Contractul de asigurare se incheie pana la obtinerea licentei de efectuare a transportarilor de pasageri.
Obiect al asigurarii este raspunderea civila a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vietii, sanatatii si bunurilor calatorilor.

Subiect al asigurarii poate fi persoana juridica, indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare juridica, ori persoana fizica care, in baza licentei, obtinute in ordinea cuvenita, efectueaza transportarea organizata a calatorilor cu transport aerian, auto, feroviar si fluvial.

Prima de asigurare se stabileste in cuantum de pana la 1% din suma volumului anual de transportare a calatorilor.
In cazul vatamarii corporale sau decesului calatorului in urma accidentului in transport, despagubirea de asigurare se plateste in marimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente si de documentele privind cheltuielile suportate de victima sau de reprezentantii ei, limitata la un plafon egal cu echivalentul a 10000 de dolari S.U.A.

Despagubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vatamarea corporala sau decesul victimei va include:

  1. cistigul ratat in timpul perioadei de incapacitate temporara de munca, dar nu mai mult decit echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de incapacitate de munca;
  2. cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare si ingrijire, confirmate de avizul institutiei medicale, precum si cheltuielile de transport ale victimei si, dupa caz, ale persoanei care o insoteste;
  3. in cazul invaliditatii, in afara de platile prevazute la lit.a) si b), cistigul ratat in toata perioada invaliditatii calculat dupa metodica aplicata in organele de asigurare sociala;
  4. cheltuielile de funeralii.
  5. partea cistigului de care, in cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de munca intretinute de ea sau avind dreptul la intretinerea ei.

Despagubirea de asigurare se acorda pentru prejudiciul cauzat calatorilor din momentul imbarcarii lor in mijlocul de transport la statia de plecare si pina la momentul coboririi din mijlocul de transport la statia terminus, inclusiv transbordarile pe ruta.
Persoanele care au dreptul la despagubire de asigurare:
  • calatorii care efectueaza calatorii in baza documentului de calatorie;
  • calatorii care efectueaza calatorii fara achitare in baza legitimatiei sau a altor documente, eliberate in conformitate cu legislatia, care le autentifica dreptul la calatorie.
Despagubirea de asigurare se plateste in cuantumul valorii reale al prejudiciului cauzat calatorului in temeiul actului asupra accidentului in transport intocmit de organele care efectueaza controlul asupra securitatii circulatiei, certificatului eliberat de organizatia autorizata sa confirme decesul sau sa determine gradul de vatamare corporala, precum si in temeiul documentelor care confirma cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare si ingrijire in legatura cu cazul asigurat.

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 150   Total azi: 107   Online:
Total vizitatori unici: 360506