Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Asigurarea facultativă a mijloacelor de transport (CASCO)

Asiguratii tipului respectiv de asigurare pot fi persoane fizice si juridice, precum si cele straine, detinatori legitimi ai mijlocului de transport, care activeaza sau locuiesc permanent in Republica Moldova, chiar daca mijlocul de transport este luat in arenda, fapt certificat prin actul respectiv, dispun de mandat sau de procura proprietarului, vizata de serviciul notarial in vederea detinerii, utilizarii, girarii mijlocului de transport.
Obiecte ale asigurarii facultative CASCO - toate mijloacele de transport auto, remorci, semiremorci, pasibile de asigurat, adica dispun de numere aplicate pe caroserii, motoare, nu prezinta deteriorari penetrante ale elementelor caroseriei, fisurari ale geamurilor. La dorinta clientului poate fi asigurat accesoriile aditionale, soferul si pasagerii de eventualele consecinte ale accidentelor de circulatie.

Mijloacele de transport sunt protejate 24/24 ore (non-stop), indiferent de locul parcarii.

La cererea asiguratului, valabilitatea contractului de asigurare poate fi extins si pentru teritoriul altor state.

Despagubiri sunt acordate pentru factorii care au provocat deteriorarea mijlocului de transport: accidente, calamitati naturale, incendii, furturi, evenimente socio-politice, etc.

De asemenea, sunt despagubite:

  • Cheltuielile suportate pentru transportarea mijlocului de transport la atelierul de reparatie sau terenul de parcare
  • Deteriorarile mijlocului de transport in procesul inlaturarii consecintelor evenimentului asigurat
  • Cheltuielile efectuate in vederea diminuarii pagubelor cauzate de factorii ce se contin in asigurare
  • Prejudiciile provocate de accidente in momentul producerii carora la volan se afla o alta persoana decit asiguratul, indicata in declaratia de asigurare depusa de asigurat la incheierea contractului.
Asigurarea mijloacelor de transport auto, a remorcilor, semiremorcilor si a accesoriilor aditional instalate pe ele se face in varianta deplina sau partiala de asigurare.

Inlesniri sunt prevazute si pentru asiguratul care de-a lungul perioadei de asigurare nu a revendicat despagubirea daunelor ce s-au produs din propria vina. Astfel, la reinnoirea contractelor de asigurare, el poate beneficia de reduceri de prima de la 5%, dupa un an, pina la 30% dupa 6 si mai multi ani.

Achitarea primei de asigurare poate fi efectuata în mod unic, două rate, trimestrial si lunar.
De asemenea, se aplica sistemul "bonus-malus".

Tarifele variaza de la 3,3 la suta(camioane), 4,3 la suta (autoturisme) in dependenta de pachetul de riscuri, termenul de exploatare a autovehiculului, fransiza aplicata, unitatea de specialitate solicitata de asigura pentru reparatie.

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 163   Total azi: 15   Online:
Total vizitatori unici: 360414