Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Asigurarea de răspundere profesională


Subiecte
ale acestui tip de asigurare pot deveni persoane fizice si juridice din Republica Moldova, precum si din alte tari, care manifesta un interes patrimonial legal pentru incheierea unui asemenea contract de asigurare si care isi desfasoara activitatea profesionala in mod independent, in baza certificatului respectiv de calificare, remis in ordinea stabilita de lege.

Obiectul asigurarii sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului pentru protectia carora a si fost contractata asigurarea data, si care sunt interdependente de obligativitatea acestuia de a compensa in ordinea stabilita de Codul Civil si de alte normative in vigoare pagubele cauzate unor terte persoane, drept urmare a exercitarii activitatii profesionale de notar, de medic, judecator, auditor, broker de asigurare precum si in urma desfasurarii altor tipuri de activitate profesionala.

Cazuri asigurate sunt recunoscute urmatoarele evenimente produse, ca urmare a unor abateri profesionale comise de catre Asigurat (erori neintentionate sau neglijente si care sunt stabilite de catre judecata), cum ar fi:

  • decesul sau vatamarea corporala a persoanei (-lor), survenite in urma exercitarii de catre Asigurat a activitatii profesionale;
  • deteriorarea sau distrugerea bunurilor (survenite ca rezultat al exercitarii de catre Asigurat a activitatii profesionale) asupra carora persoana fizica sau juridica detin drepturi patrimoniale.

Aceste evenimente sunt recunoscute cazuri asigurate, doar numai atunci cand survenirea lor implica raspunderea profesionala a Asiguratului.

De asemenea, Compania Internationala de Asigurari "ASITO" S.A. recupera cheltuielile necesare si rationale legate de stabilirea circumstantelor cazurilor de asigurare si a gradului de culpa a Asiguratului.

Prima de asigurare depinde in mare masura de limita de raspundere solicitata si se incadreaza in diapazonul de 0,2 – 7 % din ea.

 

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 150   Total azi: 111   Online:
Total vizitatori unici: 360510